שכונת כרמי הנדיב בתכנון:

0
בניינים
0
דירות

נכון לשנת 2021 נבנו בפרויקט:

0
בניינים
0
דירות