*8214 | Waze

שלושה חדרים

שלב ג – דירת שלושה חדרים, קומה ראשונה

תקציר המפרט הטכני

הבניין בנוי על פי תקן הבניה הירוקה היוצרת סביבת מגורים בריאה ונוחה אשר מעבר לתרומתה לסביבה מסייעת להפחתת הוצאות התפעול והתחזוקה היומיומית, תורמת לנוחות ולבריאות בסביבה הפנימית והחיצונית של הבית בהתאם לעקרונות שימור הסביבה והחיסכון במשאבי אנרגיה ומים.
למפרט המלא

סוג הדירה

דירת שלושה חדרים

סוג בניין

בניין 17

Powerd by: Simple Media